Ruud Feijten biedt u personal coaching, counseling, stresscounseling en relatietherapie. Sinds 2008 is Ruud Feijten al actief binnen de coaching en counseling, gestart met Geo-Hulsberg. De coaching bestond destijds voornamelijk uit hulp aan gezinnen met opvoedingsproblematiek. Sinds 2014 zijn daar counseling en relatietherapie bij gekomen. Ruud Feijten is geschoold als somatisch en psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, coaching en counseling  en relatietherapeut. In het coachen en counselen van voornamelijk jonge ouders bleek ook vraag te zijn naar uitbreiding in bredere zin: psychosociale problemen en emotionele problemen; stress, angsten, stemmingswisselingen, rituelen en dwang, aanpassingsproblemen etc.

Soms is de drempel voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg erg groot. 

Hulpvanruud.nl kan dan uitkomst bieden om de vraagstelling duidelijk te krijgen en middels coaching, counseling of relatietherapie een antwoord op uw vraag te vinden.

Kijk gerust op de website naar de verschillende mogelijkheden.

Ik ben graag bereid een antwoord te geven op mogelijke vragen. U kunt hiervoor gebruik maken van de contactpagina.

Met vriendelijke groet,

Ruud Feijten

Vaak heeft men het idee, dat alles MOET. Het moeten lijkt wel te verworden tot 'eeuwig moeten'. 'Moeten' dwingt, 'moeten' verplicht. Het lijkt wel alsof je er niet aan ontkomt. De 20-jarige cliënte Joëlle, ervaart dit 'moeten' dagelijks als een dwingende last. Dit heeft invloed op haar dagelijks functioneren. Haar gedachten over 'moeten' heeft zij op een gevoelige wijze proberen te verwoorden. Van MOET naar MOED....

Beste mensen,

sinds augustus 2017 bezit ik de akte van licentie van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Mijn vakgroep valt binnen het Onafhankelijk Complementair Register en ben ik officieel praktijkhouder van een NFG-praktijk: Praktijk voor Psychosociale hulpverlening.

Ik ben ik blij met deze registratie. Dit betekent een extra kwaliteitsborging.