Vaak heeft men het idee, dat alles MOET. Het moeten lijkt wel te verworden tot 'eeuwig moeten'. 'Moeten' dwingt, 'moeten' verplicht. Het lijkt wel alsof je er niet aan ontkomt. De 20-jarige cliënte Joëlle, ervaart dit 'moeten' dagelijks als een dwingende last. Dit heeft invloed op haar dagelijks functioneren. Haar gedachten over 'moeten' heeft zij op een gevoelige wijze proberen te verwoorden. Van MOET naar MOED....

 

Must is a modal verb

 

When I say I must, I mean I can’t avoid it

It’s a necessary thing

I must be, I must not

 

When I say I must, I mean I can’t avoid it

There’s no other way

I must be, I must not

I must be quiet, I must not tell lies

 

There’s no other way

Even if I didn’t want to, I couldn’t not do it

I must be quiet, I must not tell lies

I must go to school, I must obey the rules

 

Even if I didn’t want to, I couldn’t not do it

I must go to school, I must obey the rules

I will, because I must

 

Joëlle van Engelshoven, january 2017