Wat is counseling

De counselor ondersteunt en begeleid je bij ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid, hoofdpijn, spanningsklachten of een ontevreden gevoel.

Het doel van counseling is het helpen van mensen bij o.a.:

  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Persoonlijke counseling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen met de counselor ga je op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Je wordt door de counselor optimaal ondersteund om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren.

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Daarbij richt counseling zich primair op het 'hier-en-nu'.

Counseling is daarom ideaal:

  • bij problemen met een (lichte) psycho-sociale en emotionele achtergrond; denk aan aanhoudende stress, een gevoel van niet gelukkig zijn of aan het niet optimaal kunnen functioneren
  • om inzichten te verkrijgen in (levens)vragen; denk aan vragen over het nut van het eigen bestaan, waar naar toe te willen in het leven of aan onzekerheid of men 'goed bezig is'

Counseling richt zich dus op problemen en vragen met een (lichte) psycho-sociale en emotionele achtergrond, waarbij er sprake is van een lichte psychiatrische stoornis. Dit lijkt wellicht een klein werkgebied. Toch vallen de meeste problemen en vragen binnen dit veld.

Counseling heeft feitelijk één kerntaak; psycho-sociale en emotionele hulpverlening. Deze zorg is erg op het individu en diens beleving gericht. Het gaat bij counseling dan ook om het:

  • verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven
  • optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren

De hulpverlening

Counseling is vooral curatief (helend) van karakter en legt het de nadruk op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Een counselor is een laagdrempelige hulpverlener bij problemen en vragen met emotionele (psycho-sociale) achtergronden.